Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
FB
X

PHỤ KIỆN KHUNG TRANH

Fanpage phụ kiện khung tranh

Liên Kết Website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
NGHIÊM NAM VIỆT 0931144844
Danh mục video
CÁC CHI NHÁNH

Với kinh nghiệm đã hướng dẫn giúp khách hàng xây dựng 1 xưởng tranh.phukienkhungtranh.com xin đưa ra một số vật tư cần thiết để giúp quý khách hình

 

dung được.để mỡ một xưởng tranh cần những gì cần thiết.để tránh lãng phí cũng như không cần thiết.giúp quý khách hình dung ra những gì cần mua để

 

làm.xin cảm ơn quý khách.

 

 

BẢNG GIÁ SETUP XƯỞNG TRANH
vật tư BẢNG số lượng giá thành THÀNH TIỀN
1 Máy đóng góc khung tranh 1 12.500.000 ₫ 12.500.000 ₫
2 máy cắt góc khung tranh 1 6.900.000 ₫ 6.900.000 ₫
3 bàn cắt giấy bo 1 1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
4 súng bắn đinh lá 1 1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫
5 bấm gim tay 1 170.000 ₫ 170.000 ₫
6 súng đinh thẳng 1 350.000 ₫ 350.000 ₫
7 súng đinh U 1 350.000 ₫ 350.000 ₫
8 dao cắt kính loại tốt 1 120.000 ₫ 120.000 ₫
9 dao rọc giấy 1 35.000 ₫ 35.000 ₫
10 máy hơi 1 2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫
11 đinh v7 1 110.000 ₫ 110.000 ₫
12 đinh v10 1 120.000 ₫ 120.000 ₫
13 gim 1 3/4 1 25.000 ₫ 25.000 ₫
14 gim 1 3/6 1 30.000 ₫ 30.000 ₫
15 đinh f15 1 30.000 ₫ 30.000 ₫
16 đinh f30 1 40.000 ₫ 40.000 ₫
17 đinh J1004 1 30.000 ₫ 30.000 ₫
18 đinh j1008 1 40.000 ₫ 40.000 ₫
19 đinh lá 1 260.000 ₫ 260.000 ₫
20 móc 1 lỗ vàng 1000 con 1 130.000 ₫ 130.000 ₫
21 móc 2 lỗ vàng 1 50.000 ₫ 50.000 ₫
22 móc 4 lỗ vàng 1 45.000 ₫ 45.000 ₫
23 hạt dưa 1 55.000 ₫ 55.000 ₫
24 vít 1 55.000 ₫ 55.000 ₫
25 bát đồng hồ 1 55.000 ₫ 55.000 ₫
26 ke góc 1 55.000 ₫ 55.000 ₫
27 bát liên xô 1 55.000 ₫ 55.000 ₫
28 bát khung đôi 1 60.000 ₫ 60.000 ₫
29 màng quấn pe 1 140.000 ₫ 140.000 ₫
30 Máy khoan điện 1 950.000 ₫ 950.000 ₫
31 bông GÓC 100 cái 100 3.000 ₫ 300.000 ₫
32 bông CẠNH 100 3.000 ₫ 300.000 ₫
33 giấy bọc góc 6x9 1kg 1 25.000 ₫ 25.000 ₫
34 giấy bọc góc 9x12 1kg 1 25.000 ₫ 25.000 ₫
35 CHÂN CHỐNG NHỰA 100 3.500 ₫ 350.000 ₫
36 keo xịt tranh đá 1 50.000 ₫ 50.000 ₫
37 keo da bò lớn 1 170.000 ₫ 170.000 ₫
38 keo 2 mặt 1 150.000 ₫ 150.000 ₫
39 ván thô 2,5 ly 20 tấm trở lên 20 85.000 ₫ 1.700.000 ₫
TỔNG       31.230.000 ₫